برگزاری اولین گردهمایی کمیته همگانی فدراسیون اسکی در هتل شمشک

اولین گردهمایی کمیته همگانی فدراسیون اسکی برگزار شد اولین گردهمایی کمیته اسکی همگانی فدراسیون اسکی با شعار” ورزش اسکی برای همه جامعه” روز سه

ادامه

برگزاری اولین دوره مسابقات اسکی پارالل شهر نشینان جام سامسونگ و هماهنگ

اولین دوره مسابقات اسکی آلپاین در رشته پارالل با حمایت سامسونگ و گروه هماهنگ، در روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۵ و در پیست

ادامه

اولین دوره مسابقات اسکی آلپاین پارالل با حمایت سامسونگ و هماهنگ

اولین دوره مسابقات اسکی در رشته پارالل با حمایت سامسونگ و هماهنگ برگزار می شود. این مسابقه قرار است در پیست بین المللی شمشک

ادامه