با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد

با حضورنماینده ایران نشستForum Nordicum در آنتولز ایتالیا برگزار شد چهلمین نشست کمیسیون اسکی انجمن ورزشی نویسان AIPS تحت عنوان فاروم نوردیکوم درطول سه

ادامه

آغاز به کار پیست مصنوعی کاپن هیل در کشور دانمارک

چهار سال پیش بود که جهان برای اولین بار از نیروگاه انقلابی شنید ، که به جای سوخت فسیلی زباله می سوزاند ، این

ادامه

WADA لیست مواد و روش های ممنوعه ۲۰۲۰ را منتشر می کند

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) فهرست مواد و روش های ممنوعه (فهرست) ۲۰۲۰ را منتشر کرد. خلاصه اصلاحات و یادداشتهای توضیحی در سال

ادامه

پیست بین المللی اسکی شمشک بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی شمشک بازگشایی شد امروز ۱۷ بهمن ماه نود و هفت پس از تاییدیه های اولیه اداره استاندارد و تلاش های

ادامه

هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد

هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد.   مسئول برگزاری این رقابتها گفت:بر اساس

ادامه