گزارش تصویری جام جهانی اسکی کراس در کشور ایتالیا

گزارش تصویری جام جهانی اسکی کراس در کشور ایتالیا     ۳۰۰″ height=”200” frameborder=”0″ allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”>

ادامه

مارسل هرشر قهرمان ششمین دوره جام جهانی اسکی آلپاین در آلتابادیا

مارسل هرشر قهرمان ششمین دوره جام جهانی اسکی آلپاین در رشته جاینت اسلالوم+ گزارش کامل ویدئویی این مسابقه با گزارش رستم کلهر در پایان

ادامه

گزارش کامل جام جهانی اسکی آلپاین در والدیزر فرانسه

گزارش کامل جام جهانی اسکی آلپاین در والدیزر فرانسه با گزارش پیام نظر ۳۰۰″ height=”200” frameborder=”0″ allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”>

ادامه