چند نکته کلیدی در انتخاب اسنوبرد (۴)

“all-mountain board”: این تخته مناسب افرادیست که میخواهند همه چیز را تجربه کنند،این بردها علاوه بر آنکه که مناسب در پایین آمدن از کوه

ادامه

چند نکته کلیدی در انتخاب اسنوبرد (۳)

(بوت و فیکس) ۱.اطمینان حاصل کنید که فیکس(بایندینگ)شما با تخته(اسنوبرد) مطابقت دارد.بایندینگهای متفاوتی وجود دارد که ممکن است از تخته جدا شوند. متداول ترین

ادامه

چند نکته کلیدی در انتخاب و خرید اسنوبرد

امروزه انتخاب کردن یک اسنوبرد مناسب امری دشوار است چرا که اشکال و انواع مختلف بورد، پروفیل ها و وزن های مختلف،دیوارهای کوچکترین فروشگاه

ادامه