آغاز فروش کارت فصلی پیست شب دربندسر.

آغاز فروش کارت فصلی پیست شب دربندسر.

بلیط  پیست شب دربندسر
اسکی نیوز

 
به  گزارش اسکی نیوز با توجه به راه اندازی پیست شب علاقمندان فقط از ٢۵ آبان تا ١٠ آذر میتوانند با پرداخت مبلغ ۵٠٠ هزار تومان اقدام به خرید کارت فصلی پیست شب(ساعت ١۶الی ٢٠) بنمایند. جهت صدور کارت از صبح ٢۵ آبان به همراه یک قطعه عکس و فتوکپی کارت ملی وپرداخت مبلغ فوق به دفتر پیست اسکی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است کارت فصلی فقط در تاریخ ذکرشده (حداکثر١٠ آذرماه) فروخته خواهد شد و اعتبار کارت فصلی تا ٢٩ اسفندماه سالجاری میباشد.