تخفیف بلیط دربندسر برای اسکی بازان در روز شنبه

تسهیلات پیست اسگی دربندسر برای اسکی بازان عزیز

به گزارش اسکی نیوز بلیط  پیست اسکی دربندسر در روز شنبه ۲۸٫۹  به مبلغ ۶۳۰۰۰ تومان فروخته خواهد شد.

در این روز تله کابین قله به علت تعمیرات دوره ای مسدود میباشد و اسکی بازان عزیز میتوانند از سایر بالابرها استفاده نمایند