برگزاری اولین دوره مسابقات اسکی پارالل شهر نشینان جام سامسونگ و هماهنگ

اولین دوره مسابقات اسکی آلپاین در رشته پارالل با حمایت سامسونگ و گروه هماهنگ، در روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۵ و در پیست بین المللی شمشک برگزار شد و شرکت کنندگان از شهر تهران در این رقابت حضور داشتند.

این رقابت با ۱۶ اسکی باز آغاز و در ۳ مرحله حذفی به پایان رسید و پس از ۳ ساعت رقابت، نفرات برتر انتخاب شدند.

مقام های اول تا سوم به شرح زیر می باشد:

مقام اول: آقای ساسان بیهقی ( برنده ساعت هوشمند سامسونگ و اسپیکر بی سیم)

مقام دوم: آقای محمدرضا برخورداری (برنده گوشی هوشمند سامسونگ و اسپیکر بی سیم)

مقام سوم: آقای محمدقلی ذوالقفاری (برنده هدفون بی سیم سامسونگ و اسپیکر بی سیم)

جوایز برندگان توسط جناب آقای اصغری (مدیرفروش و بازاریابی گروه هماهنگ) به همراه آقای ساوه شمشکی (پیشکسوت اسکی) به نفرات برتر اهدا شد.

photo5917962436055508968