پارگی رباط صلیبی شایع ترین آسیب دیدگی در ورزش اسکی

ACLیا رباط صلیبی یا قدامی

در این مقاله اسکی نیوزبه شایع ترین اسیب دیدگی در ورزشکاران خصوصا ورزشکارانی که مرکز ثقل اندام و نقطه فرود آنها  قسمت پاها و  زانوهاست میپردازد.

رباط صلیبی یا قدامی یا همان ای سی ال یکی از مهمترین رباطهای پرآسیب درقسمت زانو میباشد.
اسیب در این قسمت از اندام بصورت پارگی دیده میشود کهدراین نوع آسیب معمولا دیگرعضوهای محوری نزدیک به خود را هم مانند مینیکس زانو درگیر و دچارصدمه میکند .

شایعترین آسیب در ورزشکاران در بخش زانو و صدمات زانویی میباشد زانو که مهمترین عضو و سطح اتکا در انجام امور روزانه و خصوصا در ورزش میباشد از قسمتهای حساسی تشکیل شده است .که هر قسمت به تنهایی وظیفه مهمی انجام داده و هرکدام جداگانه آسیب های خودرا دارد
١.استخوان اصلی زانو یا همان کشکک زانو
٢.رباط MCL یارباط درشت نی
٣.رباط LCL یارباط نازک نی..
۴.رباط ACLیارباط صلیبی قدامی
۵.رباط PCL یا رباط خلفی

در این مقاله اسکی نیوزبه شایع ترین اسیب دیدگی در ورزشکاران خصوصا ورزشکارانی که مرکز ثقل اندام و نقطه فرود آنها قسمت پاها و زانوهاست میپردازد.
اسکی نیوز

اسکی نیوز به مبحث رباط ای سی ال یا همان رباط قدامی که شایعترین اسیب است میپردازد :

توضیحات دربخش زانو وآسیبهای آن بسیارگسترده و علمی میباشد و حال ما قصد داریم که خلاصه مطالب و به زبان ساده را در اختیار دوستان ارزشمند و گرامی قرار دهیم.
رباط ACL در مرکز زانو قرار داردووظیفه آن جلوگیری از لغزش بین استخوان( پلاتوتیبیا) که در بخش فوقانی استخوان نازک نی ساق پا و ابتدای استخوان ران پا میباشد برعهده دارد که مهمترین عوامل حرکتی و چرخشی بر وظیفه این قسمت است و بیشترین اسیب ها در این قسمت متمرکز میباشد.

علائم آسیب در بخش ACL چگونه میباشد؟
زمانیکه که این قسمت دچار آسیب میشود صدای پارگی در قسمت زانوویا وسوزش بسیارشدید و خالی شدن اندام آسیب دیده در قسمت زانو حس میشود و عدم کنترل بین دو نیمه از بدن یعنی انتهای ساق و ابتدای ران کامل مشهود است و تورم شدید و کمی تعقیر رنگ و کاهش چشمگیر دایره حرکتی در بخش زانو کاملا دیده میشود.

چگونگی اسیب رباط ای سی ال ACL

١.آسیب متمرکز و کشیدگی.. در این حالت فشار مستقیم به این رباط آمده و براثر مقاومت اندام فقط مفصل کشیده شده و آسیب جدی وارد نشده است .
علائم آن درد بصورت نیمه مداوم و  لحظه ای عدم تحرک و چرخش وسیع و کمی سوزش و التهاب و ورم میباشد .
درمان : مراجعه به پزشک در اولویت و استراحت دادن به موضع و عدم فعالیت وبه حرکت زادن وسیع به قسمت اسیب دیده بهترین راه درمان میباشد.
٢.آسیب غیر متمرکز که فشار از قسمت دیگر به قدری قوی بوده که باعث آسیب به رباط ای سی ال شده است.
علائم آن سوزش و عدم دایره تحرک وسیع میباشد .

٣. فشار مستقیم متمرکز یا غیر متمرکز و پارگی دربافت و آسیب جدی
علائم آن سوزش بسیار شدید خالی کردن سطح زانو بطوریکه عدم اختیا ر زانو وعدم کنترل سایر اندام نزدیک زانو خون مردگی و تورم زیاد خواب رفتگی در بخش زانو ونواحی اندام زانو که در این حالت مراجعه به پزشک و سیر مراحل درمان توسط پزشک متخصص الزامی است و توجه داشته باشید در صورت مشاهده این موارد نیاز به پیگری و توجه جهت بهبود کامل عضو آسیب دیده را دارد وعدم توجه و نیمه کاره گزاشتن درمان در آینده میتواند خطرات جدی را در سنین بالا به همراه داشته باشد که عدم حرکت دائم بخشی از ان است .

 

تهیه مقاله : امید خلیلی