گل محمدی به عنوان عضو “شورای راهبری توسعه مدیریت” منصوب شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، به عنوان عضو “شورای راهبری توسعه مدیریت” منصوب شد.

در حکم دکتر سلطانی فر به رضا گل محمدی آمده است:

به استناد بخشنامه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۱۳۹۳، با توجه به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی، به عنوان “عضو شورای راهبری توسعه مدیریت” منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بکارگیری حداکثر تفکر و توان با همکاری سایر اعضا در انجام امور محوله موفق و موید باشید

 

اشکان افروشه

مدیر روابط عمومی هیئت اسکی شمیرانات