بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان

 

بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان

 

  گروه آساناهای جنگجو شامل ۳ آسانا می باشد که تمرین هر کدام به غیر از تقویت جسمانی تاثیرات بسیار مفید و لازم برای هر شخص به خصوص اسکی بازان در راستای پیشرفت آنها را در پی خواهد داشت. در این مقاله همراه ما باشید تا با Virabhadrasana 2 یا آسانای جنگجو ۲ و شیوه انجام آن آشنا شویم. و در مقاله های بعدی ما به ترتیب Virabhadrasana 1 یا آسانای جنگجو ۱ و Virabhadrasana 3 یا آسانای جنگجو ۳ را فرا خواهید گرفت.

 

  • ابتدا در تاداسانا بایستید. ( ذکر مراحل در مقاله قبل، تقویت پاها و بالاتنه با یوگا)
  • پاها را حدود ۳ برابر عرض شانه ها باز کنید. به کف پاها نگاه کنید که موازی و انگشتان پا روبرو باشند.
  • پنجه پای راست (پای جلو) را کاملا ۹۰ درجه به سمت بیرون بچرخانید. پنجه پای چپ (پای عقب) یا روبرو بماند یا در صورت وجود انعطاف کمی پاشنه را به بیرون بدهید.
  • دستها را در راستای شانه ها به دو طرف باز کنید، کف دستها رو به زمین . شانه ها را پایین بکشید.
بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان
اسکی نیوز
  • زانوی پای راست را خم کرده، به شکلی که ساق پا عمود بر زمین و ران پا تقریبا موازی زمین شوند.
  • تقارن لگن خاصره را حفظ کنید و کاملا آنرا روبرو نگه دارید. با دادن استخوان دنبالچه به داخل از گود شدن کمر جلوگیری کنید.
  • بالاتنه را وسط نگه دارید و از متمایل شدن تنه به سمت پای جلو خودداری کنید. طول پهلوها را در دو طرف یکسان نگه دارید.
  • سر را به سمت راست بچرخانید و به نوک انگشتان دست راست نگاه کنید.
بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان
اسکی نیوز
  • پس از حداقل ۳۰ ثانیه مکث در سمت راست برای برگشت از حرکت ابتدا صورت را روبرو بیاورید سپس زانوی پای جلو را صاف کرده، دستها را رها کنید و با پنجه و پاشنه کردن پاها آنها را جمع کنید.
  • برای حدود چند ثانیه بدن را رها بگذارید و به تاثیر حرکت در قسمتهای مختلف بدن توجه کرده و سپس قرینه آسانا را در نیمه چپ انجام دهید و برابر با زمان توقف نیمه اول مکث کنید.

محدودیت : مشکلات جدی زانو زاویه خمش پای جلو را بازتر از زاویه ۹۰ درجه نگه می دارند و ران پای جلو کامل موازی زمین نمی شود.

فواید : معمولا انرژی در پاها به سمت پایین حرکت می کند، در حالیکه هنگام تمرین آسانا جنگجو ۲ احساس می کنید انرژی شما به سمت بالا می رود لذا شخص را هوشیار و با دقت می سازد و نیروی اراده را بالا می برد. باعث تقویت عضلات پا، رفع خشکی کشاله و مفصل ران و لگن می شود. با باز شدن قفسه سینه عمق تنفس را افزایش می دهد. با توجه به قدرتی بودن این آسانا به خصوص در طول پا و فشار پاشنه پای عقب به زمین پیشگیری از پوکی استخوان می کند. چربی اطراف کمر، باسن و رانها را کم می کند.

 

نویسنده : مهرناز زمانی مدرس رسمی یوگا