بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان (قسمت دوم)

 

بالابردن دقت، سطح هوشیاری و نیروی اراده با یوگا برای اسکی بازان (قسمت دوم)

 

   همانطور که در مقاله قبل توضیح داده شد در اینجا به بررسی ویرابادراسانا ۱ (Virabhadrasana 1) یا آسانا جنگجو ۱ می پردازیم. این آسانا عضلات پا را تقویت می کند که برای اسکی باز بسیار سودمند است. همچنین کشش، چرخش و پهن کردن عضلات ستون مهره ها و دور شدن آنها از ستون فقرات را تجربه خواهید کرد. و همینطور که در مقاله قبل توضیح داده شد با حرکت کردن انرژی از پاها به سمت بالا این آسانا نیز شخص را فعال، هوشیار، با دقت و محکم می سازد و اراده را تقویت می نماید.

از دو شیوه می توان آسانا جنگجو ۱ را انجام داد که ابتدا روش راحت تر را توضیح می دهیم:

الف) روش اول : مناسب برای افراد مبتدی

 • به شیوه صحیح بایستید (تاداسانا توضیح در مقاله دوم تقویت پاها و بالاتنه ) و بین پاها به اندازه عرض لگن فاصله بدهید.
 • پای چپ را با یک قدم بزرگ در راستای لگن عقب ببرید (فاصله عرضی پاها حفظ شود) و پنجه پای چپ را حدود ۶۰ درجه به بیرون بچرخانید.
 • زانوی پای راست (پای جلو) را ۹۰ درجه خم کنید تا ساق پا عمود و ران موازی زمین باشد. توجه کنید زانوی خم از پنجه پا جلوتر نیاید و آنرا در راستای مچ پا نگه دارید. زانوی پای چپ (پای عقب) کاملا صاف باشد.
مقاله یوگا
اسکی نیوز
 • توجه را به سمت لگن خاصره ببرید و حتما آنرا کاملا متقارن و روبرو نگه دارید.
 • دستها را از طرفین بالا ببرید اما دقت کنید که شانه ها کاملا پایین و از گوشها دور باشند. دستها صاف و کشیده به اندازه عرض شانه با فاصله و کف دستها مقابل یکدیگر باشند.
 • اجازه ندهید وزن بالاتنه رو به جلو بیفتد. وزن خود را در لبه خارجی پای عقب نیز احساس کنید و پاشنه پای عقب را به زمین بچسبانید.
 • سر را در امتداد ستون مهره نگه دارید. می توانید نگاه را کمی رو به بالا ببرید.
 • برای برگشت از حرکت به همان شیوه که قرار گرفتیم به ترتیب دستها را آزاد کنید، زانوی پای جلو را صاف کنید و پای عقب را کنار پای جلو قرار دهید. پس از کمی رهایی بدن، آسانا جنگجو ۱ را در نیمه چپ انجام دهید.

ب) روش دوم: مناسب برای افرادی که قبلا تمرین داشته اند.

 • به شیوه صحیح بایستید. پاها را حدود ۲ برابر عرض شانه باز کنید. در ابتدا پنجه پاها روبرو باشند.
 • سپس پنجه پای راست را ۹۰ درجه و پنجه پای چپ را حدود ۶۰ درجه به داخل بچرخانید.
 • روی پنجه پای چپ (پای عقب) به سمت راست بچرخید به شکلی که کاملا بالاتنه و لگن به سمت پای راست برگردند. از تقارن دو نیمه لگن مطمئن شوید.
 • زانوی پای راست (پای جلو) را ۹۰ درجه خم کنید تا ساق پا عمود و ران موازی زمین باشد. زانوی پای چپ (پای عقب) کاملا صاف. زانو راست را حتما در راستای مچ پا نگه دارید. و از بند شماره ۵ به بعد در روش اول را
 • اجرا کنید.
مقاله یوگا
اسکی نیوز

محدودیت : مشکلات جدی زانو زاویه خمش پای جلو را بازتر از زاویه ۹۰ درجه نگه می دارند و ران پای جلو کامل موازی زمین نمی شود.

افراد با مشکل شانه و گردن می توانند دستها را به طرفین و در خط شانه نگه دارند.

 

فواید : همانطور که درابتدا توضیح داده شد شخص را هوشیار و با دقت می سازد و نیروی اراده را بالا می برد. باعث تقویت عضلات پا، رفع خشکی کشاله و مفصل ران و لگن می شود. با باز شدن قفسه سینه عمق تنفس را افزایش می دهد. با توجه به قدرتی بودن این آسانا به خصوص در طول پا و فشار پاشنه پای عقب به زمین پیشگیری از پوکی استخوان می کند.

 

نویسنده : مهرناز زمانی مدرس رسمی یوگا