نرخ بلیط پیست اسکی بین المللی دربندسر برای فصل اسکی ۹۷ اعلام شد

پیست روز پنج‌شنبه‌، جمعه و ایام تعطیل
۱۹۰۰۰۰۰

پیست روز از شنبه تا چهارشنبه
۱۵۰۰۰۰۰

پیست شب
۸۸۰۰۰۰

بلیط گردشگری با کابین
۳۸۰۰۰۰

بلیط گردشگری
۱۷۰۰۰۰

بلیط اسکی ویژه شهروندان
۱۰۰۰۰۰