برگزاری جشنواره روز جهانی برف در پیست اسکی دربندسر و با حضور سید عبدی افتخاری رییس فدراسیون اسکی

 

برگزاری جشنواره روز جهانی برف در پیست اسکی دربندسر و با حضور سید عبدی افتخاری رییس فدراسیون اسکی

 

برگزاری جشنواره روز جهانی برف طبق قوانین فدراسیون جهانی اسکی در پیست اسکی دربندسر و با حضور سید عبدی افتخاری رییس فدراسیون اسکی بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون ،کیوان محبی رییس کمیته همگانی فدراسیون اسکی، مرتضی ساوه شمشکی رییس هیئت اسکی استان تهران ،علیرضا تحویلداران سرپرست کمیته شهر نشینان و مهدی کیادربندسری رییس کمیته صحرانوردی فدراسیون همچنین پیام نظر رییس هیئت اسکی شمال غرب استان تهران ، اسکندر بلوکات رییس هیئت اسکی شمال شرق تهران و محمد رضا ساوه درودی دبیر هیئت اسکی استان تهران برگزار گردید ،در جشنواره روز جهانی برف بیش از ۱۵۰ نو آموز اسکی به همراه خانواده و مربیان خود حضور داشتند .

جشنواره روز جهانی برف به همت کمیته همگانی هیئت اسکی استان تهران (رضا احتشام ) و اعضای این کمیته برگزار شد .