هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد

هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد.

 
مسئول برگزاری این رقابتها گفت:بر اساس اعلام رسمی کمیته همگانی فدراسیون اسکی به هیات های اسکی سراسر کشور جشنواره روز جهانی برف طبق قوانین رسمی فدراسیون جهانی اسکی برگزار خواهد شد و امروز نیز همزمان در اراک و فریدونشهر اصفهان در پیست اسکی آبعلی نیز میزبان ۳۵۰ کودک زیر ۱۲ سال بودیم .
وی افزود: در این جشنواره کودکان علاوه بر انجام بازیهای زمستانی ، ساختن آدم برفی اقدام به شرکت در مسابقات اسکی نیز میکنند و هدف ایجاد یک محیط شاد برای کودکان و شکرگزاری از خداوند برای بارش نزولات آسمانی است .