آب وهوای پیست های اسکی

یکی از عوامل موثر و مهم در ورزش اسکی وضعیت آب و هواست ، چون عدم توجه به آن می تواند باعث به خطر افتادن سلامتی ورزشکار گردد، اسکی بازان باسابقه و حرفه ای قبل عزیمت و مراجعه به پیست های اسکی از وضعیت آب و هوا در پیست مورد نظر مطلع می گردند.

در ادامه می توانید وضعیت آب و هوای پیست های اسکی دیزین ، شمشک ، توچال و دربندسر را ملاحظه نمایید.