آغاز به کار پیست مصنوعی کاپن هیل در کشور دانمارک

چهار سال پیش بود که جهان برای اولین بار از نیروگاه انقلابی شنید ، که به جای سوخت فسیلی زباله می سوزاند ، این

ادامه

WADA لیست مواد و روش های ممنوعه ۲۰۲۰ را منتشر می کند

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) فهرست مواد و روش های ممنوعه (فهرست) ۲۰۲۰ را منتشر کرد. خلاصه اصلاحات و یادداشتهای توضیحی در سال

ادامه

برگزاری مسابقات اسنوبرد شهرنشینان استان تهران در پیست شب دربندسر

برگزاری مسابقات اسنوبرد شهرنشینان استان تهران در پیست شب دربندسر   مسابقات اسنوبرد شهرنشینان استان تهران در دو ماده سافت و هارد یکشنبه ۲۱

ادامه

پیست بین المللی اسکی شمشک بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی شمشک بازگشایی شد امروز ۱۷ بهمن ماه نود و هفت پس از تاییدیه های اولیه اداره استاندارد و تلاش های

ادامه

هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد

هفتمین جشنواره روز جهانی برف در پیستهای مختلف اسکی ایران امروز در پیست اسکی آبعلی برگزار شد.   مسئول برگزاری این رقابتها گفت:بر اساس

ادامه