آغاز رقابتهای جام جهانی اسکی مردان با برتری پنتورو

اسکی نیوز گزارش میدهد: در اولین روز از رقابتهای اسکی فصل جام جهانی درسولدن اتریش الکسیس پنتورو فرانسوی موفق شود در ماده اسلالوم بهترین

ادامه