دانیال ساوه شمشکی قهرمان لیگ بین المللی رول اسکی در ورزشگاه تختی تهران

نتایج نفرات برتر سه روز رقابت های لیگ بین المللی رول اسکی 🔶”مجموعه ورزشی تختی تهران” 🔸 بخش بانوان روز اول : ۱. زهرا

ادامه