تکنولوژی اسکی HEAD ، ردپای علم در ورزش

تکنولوژی اسکی HEAD ، ردپای علم در ورزش اسکی نیوز گزارش میدهد: تا پیش از این تکنولوژی Kers بیشتر در مسابقات فرمول یک مورد

ادامه

چند نکته کلیدی برای شروع فصل اسکی

  اسکی نیوز بار دیگر فصل اسکی فرا رسیده و اسکی دوستان وسایل مخصوص شان را از کمد بیرون آورده اند و حسابی آماده

ادامه